เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
 
งานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2566
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
กิจกรรม Phothong RUN for life 2023#2
 
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ครั้งที่9/2566 ยางช้ายเกมส์
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
 
นายกเทศมนตรีฯ กล่าวคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
 
กิจกรรม ลอยกระทง พ.ศ. 2565
 
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข
 
กิจรรมวันแม่
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มอบอุปกรณ์สนับสนุนในการป้องกันดรคไวรัสโควิด - ๑๙ ให้แก่ชุมชน
 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับรางวัล อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันสาธารณภัย
 
โครงการตามพระราชดำริฯ
 
โครงการ "อำเภอโพธิ์ทอง น่าอยู่ น่ามอง น่าเที่ยว"
 
สงกรานต์เทศบาล
 
รวมพลังรักษ์โลก 54
 
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 2554
 
ประเพณีสงกรานต์ปี 2554