เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานภาษีที่ดิน [ 14 ก.พ. 2567 ]12
2 เเนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ศพด [ 14 ก.พ. 2567 ]5
3 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจกรรมที่เป็นอันตราย [ 14 ก.พ. 2567 ]4
4 คู่มือการปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 15 ธ.ค. 2565 ]49
5 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]179
6 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ [ 26 เม.ย. 2564 ]179
7 คู่มือปฏิบัติงานและงานสารบรรณ [ 26 เม.ย. 2564 ]174
8 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 26 เม.ย. 2564 ]182
9 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 25 ก.พ. 2564 ]187