เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ


แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)

    เอกสารประกอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงครึ่งปีแรก (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ