เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ [ 21 มี.ค. 2566 ]61
2 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการคนพิการ [ 5 ม.ค. 2566 ]335
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]54
4 ประกาศวัน เวลา และสถานที่ การตรวจรับปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 7 ต.ค. 2565 ]91
5 เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 30 ก.ย. 2565 ]86
6 เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาตำบลบางพลับ [ 29 ก.ย. 2565 ]90
7 แต่งตั้งคณะกรรมการการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงานโครงการจัดซื้อเครื่องกระจ่ายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย [ 20 ก.ย. 2565 ]99
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีด [ 26 ก.ค. 2565 ]119
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีดต่อของเดิมหลังโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองถึงวิหารหลวงพ่อโต หมู่ ๒ ตำบลบางพลับ [ 26 ก.ค. 2565 ]218
10 ราคากลางถุงยังชีพตามโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย(การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) [ 20 มิ.ย. 2565 ]229
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]306
12 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน-ครั้งที่2 [ 2 ก.พ. 2565 ]271
13 ข้อแจ้งตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ( อาคารบริเวณ ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ) [ 20 ม.ค. 2565 ]435
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ [ 13 ม.ค. 2565 ]280
15 เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร [ 10 ม.ค. 2565 ]237
16 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 31 ธ.ค. 2564 ]127
17 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน(ปรับปรุงซ่อมแพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง) [ 7 ธ.ค. 2564 ]428
18 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอ่างแก้ว 9 บริเวณจากบ้าน ผญ.อมรรัตน์ ขวัญใจ ถึงบ้านนายประภาส เยือกเย็น ม.4 อ่างแก้ว [ 25 พ.ย. 2564 ]206
19 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง(แพวังปลาวัดเกาะ) ม.2 ต.บางพลับ [ 25 พ.ย. 2564 ]239
20 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ้อมแซมลงหินคลุกผิวจราจรไหล่ทางถนนอินทประมูล 2 (ริมแม่นํ้าน้อย) [ 22 พ.ย. 2564 ]125
 
หน้า 1|2