เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสันพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ 2 ตำบลบางพลับ [ 22 พ.ย. 2564 ]201
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรืข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564) [ 20 ต.ค. 2564 ]167
23 ประชาสัมพันธ์ราคากลางค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 7 ก.ย. 2564 ]167
24 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ [ 31 พ.ค. 2564 ]108
25 ขออนุมัติราคากลางและการใช้งบประมาณให้เกิดประโยขน์สูงสุด [ 9 ก.พ. 2564 ]158
26 แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. [ 2 ก.พ. 2564 ]158
27 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๓/๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]106
28 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑/๒๕๖๔ [ 13 พ.ย. 2563 ]149
29 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) [ 12 ต.ค. 2563 ]155
 
|1หน้า 2