เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๒๐/๒๕๖๕ [ 27 พ.ค. 2565 ]64
42 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๒๐/๒๕๖๕ [ 27 พ.ค. 2565 ]24
43 ข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง [ 25 พ.ค. 2565 ]154
44 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ [ 24 พ.ค. 2565 ]127
45 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจและงานป้องกันฯ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พฤษภาคม 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]101
46 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๙/๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]60
47 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๙/๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]24
48 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ [ 17 พ.ค. 2565 ]165
49 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ [ 17 พ.ค. 2565 ]118
50 ออกเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง [ 17 พ.ค. 2565 ]197
51 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๘/๒๕๖๕ [ 10 พ.ค. 2565 ]60
52 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๗/๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]60
53 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]66
54 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๖/๒๕๖๕ [ 26 เม.ย. 2565 ]55
55 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๕/๒๕๖๕ [ 20 เม.ย. 2565 ]57
56 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๔/๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]53
57 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๐/๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]126
58 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๑/๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]149
59 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๒/๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]56
60 ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง [ 16 มี.ค. 2565 ]122
 
|1|2หน้า 3|4