เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง : www.tambonphothong.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ภารกิจประจำวันงานเทศกิจและงานป้องกันฯ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พฤษภาคม 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]141
82 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๙/๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]89
83 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๙/๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]53
84 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานเทศกิจ [ 17 พ.ค. 2565 ]210
85 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ [ 17 พ.ค. 2565 ]162
86 ออกเยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง [ 17 พ.ค. 2565 ]272
87 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๘/๒๕๖๕ [ 10 พ.ค. 2565 ]92
88 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๗/๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]95
89 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]100
90 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๖/๒๕๖๕ [ 26 เม.ย. 2565 ]85
91 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๕/๒๕๖๕ [ 20 เม.ย. 2565 ]88
92 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๔/๒๕๖๕ [ 8 เม.ย. 2565 ]81
93 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๐/๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]170
94 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๑/๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]192
95 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ๑๒/๒๕๖๕ [ 4 เม.ย. 2565 ]86
96 ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง [ 16 มี.ค. 2565 ]170
97 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 มี.ค. 2565 ]165
98 กรมการขขนส่งทางราง แจ้งสถานที่สำหรับการติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร [ 3 มี.ค. 2565 ]94
99 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕ [ 3 มี.ค. 2565 ]95
100 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ [ 10 ม.ค. 2565 ]97
 
|1|2|3|4หน้า 5